นักเรียนน่ารักออกไปเข้าค่ายลูกเสือเบื่อไม่มีอะไรทำเลยเปิดอกโชว์อึ๋ม